Къща-музей Любен Каравелов

Родната къща на двама от най-бележитите представители на българското Възраждане – братята Петко и Любен Каравелови, се намира в самия център на Копривщица. Семейство Каравелови са били заможни – домът им се състои от зимна и лятна къща, както и селскостопанска постройка. Сред най-ценните запазени до днес лични вещи на Каравелови е закупената през 1871 г. печатарска машина, на която Любен Каравелов, както и Христо Ботев и Васил Левски са печатали революционни вестници. В лятната къща са изложени снимки, писма и вещи, принадлежали на по-малкия брат на Любен, трикратния премиер-министър и виден общественик Петко Каравелов. В двора пред къщите все още расте круша, засадена лично от Любен Каравелов през 1854 г.

 

Адрес: ул. Х. Н. Палавеев 39
Работно време: 9:30 – 17:30 ч ( 1 април - 30 октомври )
  9:30 – 17 ч ( 1 ноември - 31 март )
Почивен ден: вторник